Jelpr

Les våre artikler her

Jelpr sin løsning for effektiv håndtering av vikarer i kommune-Norge

Hos Jelpr støtter vi tiltak som sikrer faste ansettelser for flere personer, og som samtidig gir bedre omsorg for barn i barnehagene i Norge. Steinkjer kommunes beslut...

Hvordan Jelpr bidrar med å løse utfordringen med arbeidsledighet og kompetansemangel blant unge i Norge

Over 97.000 unge i Norge står utenfor arbeid, utdanning og opplæring. Dette er et alvorlig samfunnsproblem, som påvirker både de unge og norsk økonomi. Sam...

Hvordan vår plattform kan løse barnehagekrisen

Barnehagekrisen i Stor-Oslo har nådd et kritisk nivå, ifølge en NRK-artikkel. Med mangel på fagfolk, høyt sykefravær og utilstrekkelig tilgang på vikarer, slår både barneha...

Rekrutter og administrer dine vikarer med Jelpr 

I en tid hvor det er vanskelig å finne pålitelige og kvalifiserte vikarer ved uforutsett fravær, løser vår plattform en stor utfordring for våre kunder. Vi vet at bemanni...