Jelpr

Alle trenger en Jelpr

Jelpr sørger for rett kompetanse på rett sted til rett tid. Jelpr-plattformen gjør at barnehager har folk som kan steppe inn når noen er syke, skoler kan varsle lærervikaren og dyrehospitalet finner sin nye veterinær. Dette er bare noen av de bransjer som benytter Jelpr i dag.

Jelpr lar deg bygge opp og administrere din egen ressursbank med kompetanse din virksomhet trenger for å alltid kunne tilby deres varer og tjenester.

Kundehistorier

Skaun kommune har 8 400 innbyggere og grenser mot Trondheim. Kommunen har 6 barne- og ungdomsskoler og 7 barnehager.

Kommunens største utfordring var å ha tilstrekkelig med tilkallingshjelp til alle barnehagene og brukte mye tid på å planlegge vaktene.

Det første de gjorde var å invitere inn sine faste tilkallingsressurser, 100 i tallet. Deretter så de på kapasitet og tilgjengelighet for de ulike tilkallingshjelpen og delte de mellom de ulike enhetene, alt i samråd med tilkallingshjelpen. Dette gjorde at de fikk utført 30% flere oppdrag med samme bemanningssituasjon.

«Jelpr frigjør tid slik at vårt personell kan fokusere på vår kjernevirksomhet – Skaun kommune anbefaler andre kommuner å kjøpe Jelpr»

Bygg opp og administrer deres ressurspool med Jelpr

Jelpr er et verktøy som gjør det superenkelt for deres virksomhet å bygge opp og administrere deres egen ressurspool. Vi Jelpr dere med å bygge ressurspoolen, fylle på med nye dyktige tilkallingshjelp, dele på tilkallingshjelpen og varsle de om ledige jobber.

Jelpr koster ingenting for tilkallingshjelpen og kun en fast månedspris (fra kr 490,-) for arbeidsgiveren. Jelpr har ingen bindingstid.

CV-bank for medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjoner kan sammen med Jelpr tilby sine medlemmer en CV-mal skreddersydd deres profesjon. Dette er en etterspurt medlemsfordel og et godt verktøy i medlemmenes forvaltning av sin livslange læring. Skulle medlemmet ønske seg en ny jobb kan de enkelt justere innstillingene i sin CV og slik motta jobbtilbud direkte i sin CV-bank. Anonymt og trygt. For organisasjonen er dette også et godt suplement til et stilling ledig marked og et viktig tiltak for å møte den økende digitale konkurransen

For tilkallingshjelpen

Du kan være lærerstudent, surfedude på Stad, sykepleier eller arbeidsledig astrofysiker. Det dere har felles er at dere vil arbeide litt, eller litt mer. Kanskje du er ute etter å få en fot innenfor en bransje? Vil du ha fast jobb eller vikaroppdrag innen ulike sektorer, kan du registrere deg i vår database.

Du forplikter deg ikke til noe og alt er helt gratis!

Gevinster ved å bruke Jelpr

  • Minimere bruken av vikarbyrå
  • Optimalisere utnyttelsen av tilkallingshjelpens ledige kapasitet
  • Minske behovet for å rekruttere nye tilkallingsressurser
  • Bruke mindre tid på varsling og oppfølging
  • Få mer fornøyde tilkallingshjelpere
  • Kostnadseffektiv rekruttering av nye tilkallingsressurser
  • Kunne dele ansatte og tilkallingsressurser mellom ulike enheter
  • Medlemsfordel som bygger lojalitet
  • Betydelig inntekstspotensial for organisasjoner
  • Kostnadseffektiv bemanningsplanlegging

Ring oss så skal vi vise hvordan det hele gjøres i praksis

Registrer deg