Jelpr

Bemanningen du trenger. Når du trenger den

Du vet de finnes der ute. De er ledige, og de vil gjerne jobbe. Du vet bare ikke hvor de er. Om de kan. Eller hvordan du skal nå dem.

Du har din egen liste med folk du kan spørre. Men det tar tid. Og listen er tross alt begrenset. Hva om du både kan spare tid og få tilgang til en større ‘liste’?

Jelpr hjelper deg med akkurat det. Vi kobler rett og slett din virksomhets behov for rask og kvalifisert arbeidskraft med mennesker som er tilgjengelige. Og har rett kompetanse. Så i stedet for at du ringer rundt for å finne en som er ledig, kommer de ledige til deg. På et øyeblikk.

Kundehistorier

Skaun kommune har 8 400 innbyggere og grenser mot Trondheim. Kommunen har 6 barne- og ungdomsskoler og 7 barnehager.

Kommunens største utfordring var å ha tilstrekkelig med tilkallingshjelp til alle barnehagene og brukte mye tid på å planlegge vaktene.

Det første de gjorde var å invitere inn sine faste tilkallingsressurser, 100 i tallet. Deretter så de på kapasitet og tilgjengelighet for de ulike tilkallingshjelpen og delte de mellom de ulike enhetene, alt i samråd med tilkallingshjelpen. Dette gjorde at de fikk utført 30% flere oppdrag med samme bemanningssituasjon.

«Jelpr frigjør tid slik at vårt personell kan fokusere på vår kjernevirksomhet – Skaun kommune anbefaler andre kommuner å kjøpe Jelpr»

Bygg opp og administrer deres ressurspool med Jelpr

Jelpr er et verktøy som gjør det superenkelt for deres virksomhet å bygge opp og administrere deres egen ressurspool. Vi Jelpr dere med å bygge ressurspoolen, fylle på med nye dyktige tilkallingshjelp, dele på tilkallingshjelpen og varsle de om ledige jobber.

Jelpr koster ingenting for tilkallingshjelpen og kun en fast månedspris (fra kr 490,-) for arbeidsgiveren. Jelpr har ingen bindingstid.

CV-bank for medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjoner kan sammen med Jelpr tilby sine medlemmer en CV-mal skreddersydd deres profesjon. Dette er en etterspurt medlemsfordel og et godt verktøy i medlemmenes forvaltning av sin livslange læring. Skulle medlemmet ønske seg en ny jobb kan de enkelt justere innstillingene i sin CV og slik motta jobbtilbud direkte i sin CV-bank. Anonymt og trygt. For organisasjonen er dette også et godt suplement til et stilling ledig marked og et viktig tiltak for å møte den økende digitale konkurransen

Mer jobb. Når det passer deg.

Du vil gjerne jobbe mer. Men vil selv bestemme når. Og hvor mye.

Hva om vi gjør deg tilgjengelig for flere arbeidsgivere? Som trenger akkurat din kompetanse. Og som tar hensyn til når du vil jobbe. Og hvor mye.

Jelpr gjør akkurat det. Vi kobler rett og slett ditt behov for å jobbe, med flere virksomheter som har behov for deg. Og som tar hensyn til dine ønsker om når og hvor mye du vil jobbe.

Så i stedet for at du venter på en telefon, eller må ringe rundt for å finne jobb, kommer jobben til deg. Så du kan takke ja til tilbud om jobb når det passer. Og slippe å takke nei når det ikke passer. For det vet de allerede.

Gevinster ved å bruke Jelpr

  • Minimere bruken av vikarbyrå
  • Optimalisere utnyttelsen av tilkallingshjelpens ledige kapasitet
  • Minske behovet for å rekruttere nye tilkallingsressurser
  • Bruke mindre tid på varsling og oppfølging
  • Få mer fornøyde tilkallingshjelpere
  • Kostnadseffektiv rekruttering av nye tilkallingsressurser
  • Kunne dele ansatte og tilkallingsressurser mellom ulike enheter
  • Medlemsfordel som bygger lojalitet
  • Betydelig inntekstspotensial for organisasjoner
  • Kostnadseffektiv bemanningsplanlegging

Ring oss så skal vi vise hvordan det hele gjøres i praksis

Registrer deg