Vikr

Spørsmål og svar

Er Jelpr et vikarbyrå?
Nei, Jelpr er ikke et vikarbyrå, men en tjeneste som matcher et oppdrag fra en arbeidsgiver med en vikar som har den etterspurte kompetanse og som er tilgjengelig på det gitte tidspunkt.

Hvem har vikaren avtale med?
Vikarens betingelser reguleres gjennom en avtale mellom arbeidsgiver og vikar. Eks. lønn er avhengig av type oppdrag og vikarens kompetanse. Jelpr leverer kun plattformen som kobler oppdraget mot vikarens kompetanse og tilgjengelighet. Plattformen leier arbeidsgiver av Jelpr og er regulert gjennom en lisensavtale. 

Koster Jelpr noe?
Jelpr koster ingenting for vikaren, men arbeidsgiver betaler en lisens for bruk av tjenesten. Lisens koster fra 690 kr per mnd. Bruker du to timer i måneden på varsling, administrasjon av deres vikarpool, innkalling av vikarer eller bruker dere vikarbyråer, er Jelpr raskt inntjent.

Hvordan velges vikaren?
I Jelpr kan arbeidsgiveren legge inn sine faste vikarer eller søke etter nye. Arbeidsgiver kan velge å sende ut et oppdrag til utvalgte vikarer og det er enten «først til mølla» prinsippet som gjelder eller arbeidsgiver som velger hvilken vikar som får oppdraget. Oppdraget finner vikaren og ikke omvendt. 

Hvordan blir vikarene varslet?
Arbeidsgiver oppretter et oppdrag og varsler sine faste vikarer og/eller vikardatabasen via SMS. Arbeidsgiver kan ikke søke etter eller kontakte vikarer som ligger i databasen, med mindre vikaren har akseptert dette og dermed blir en fast vikar. Oppdraget finner vikaren og det er opp til vikaren å akseptere oppdraget eller ikke.

Hvorfor skal vikarer registrere seg i Jelpr?
Ønsker du å arbeide som vikar og vil ha tilbud om flere relevante vikaroppdrag? Da bør du registrere deg. Du bestemmer hvilke dager du vil ha tilbud om oppdrag, fra hvilke bransjer du vil ha oppdrag og hvor i landet du vil jobbe. Oppdraget finner deg og du er anonym helt frem til du takker ja til et oppdrag eller takker ja til å bli fast vikar for en arbeidsgiver.

Hvorfor skal arbeidsgiver bruke Jelpr?
Ønsker dere et verktøy for å enkelt bygge opp og adminstrere deres vikarpool?
Bruker du unødvendig mye tid på varsling og rekruttering? Da er Jelpr et enkelt verktøy som effektiviserer dette arbeidet.  Dere kan si opp Jelpr med en måneds varsel, ingen lange bindingstider, og koster kun fra kr. 690,- per måned.

Hva skjer når du registrerer deg?
Når du registrerer deg med dine data og preferanser vil du være tilgjengelig for oppdrag som matcher din profil. Du vil ikke bli kontaktet av arbeidsgivere da de ikke har tilgang til dine data. Du vil kun bli kontaktet når det dukker opp et oppdrag som passer til deg og din kompetanse. Dette kan være tilbud om en vikarjobb eller en forespørsel om å bli fast tilkallingsvikar. Da kan du svar ja, nei eller ignorere det. Først når du svarer ja på et oppdrag får oppdragsgiveren tilgang til data om deg.