Jelpr

Jelpr holder hjulene i gang

Jelpr er brukt innenfor flere ulike bransjer. Felles for alle de virksomheter som bruker Jelpr er at de må ha et menneske på plass for å kunne tilby sine varer og tjenester til sine kunder og brukere. Uten dette mennesket på plass må de henge opp skiltet - Beklager stengt.

Jelpr sørger for at du alltid har ressurser nok å spille på lag med. Vi Jelpr deg med å varsle, rekruttere og dele på ressursene dine, slik at du alltid har et menneske på plass til å møte dine kunder og brukere.

Workforce management

Jelpr er et lettbeint Workforce management system, eller på norsk, bemanningsplanlegging system. Din bedrift kan legge inn alle ansatte i ressursbanken og allokere de til ulike arbeidsoppgaver gjennom Jelpr. Ansatte kan grupperes på kompetanse, region, enhet med mer. Din bedrift kan også kartlegge ansattes kompetanse gjennom Jelprs kompetansekartleggingsfunksjoner. Jelpr sørger sørger for rett kompetanse på rett sted til rett tid.

Hvilke gevinster kan vi realisere ved å bruke Jelpr?

  • Jelpr sørger for at din bedrift alltid har mennesker på plass som kan møte dine kunder
  • Jelpr sørger for at din bedrift kan kartlegge dine ansattes kompetanse
  • Jelpr sørger for at dere frigjør mye tid i administrasjon og planlegging av deres ansattes aktiviteter
  • Jelpr sørger for rett kompetanse på rett sted til rett tid