Jelpr

Jelpr CV bank og kompetansematch

Med Jelpr kan medlemsorganisasjoner tilby sine medlemmer en digital CV, skreddersydd deres profesjon, med funksjoner som letter den enkeltes administrasjon av sin livslange læring og som samtidig kan være med å hjelpe medlemmet til å lande drømmejobbene.

Jelpr CV bank gir medlemsorganisasjoner en ny og etterspurt fordel til sine medlemmer, alt levert av en norsk aktør der data lagres i Norge og som etterlever alle personvernhensyn og alt av regelverk.

Den norske veterinærforenings karriereplattform

Veterinærforeningen ønsket å tilby sine medlemmer en skreddersydd veterinær-cv for å lette medlemmenes arbeid med å administrere sin CV. Samtidig har Veterinærforeningen tilnærmet alle veterinærer i Norge som medlemmer og er slik i en særstilling når det kommer til å kommunisere ledige stillinger til veterinærer.

Opp gjennom årene har dette foregått gjennom tradisjonelle stilling ledig annonser på nettsider og i medlemsblad.

Sammen med Jelpr har Veterinærforeningen nå gitt medlemmene et unikt verktøy i sin karriereplanlegging. Samtidig har Veterinærforeningen fått et nytt og spennende produkt som tilbys arbeidsgivere på jakt etter veterinærer, Jelprs Karriereplattform

Hva er gevinstene vi kan forvente å høste?

Dere som organisasjon knytter medlemmet tettere til dere. Gjennom å bygge ut medlemstilbudet med mer enn rabatter på hotel og rimelig innbo-forsikring, blir dere en viktig aktør i medlemmenes liv. Det er ofte i organisasjonens mandat å se til at medlemmet har de beste lønns- og arbeidsvilkår. Det er da like naturlig at dere sørger for at medlemmet har gode verktøy for å administrere sin karriere og gode verktøy for å hjelpe de med å få drømmejobbene.
Mange organisasjoner ønsker å kunne tilby sine annonsører en tradisjonell ledig stilling annonse sammen med Jelpr kompetansematch. Slik sørger de for at sine annonsører får den optimale kombinasjon gjennom å nå passive og aktive jobbsøkere.
Flere organisasjoner ser viktigheten av å tilby studentmedlemmer og de medlemmene som er tidlig i sin arbeidskarriere et verktøy som hjelper de i gang og som samtidig bygger lojalitet til organisasjonen.  Denne målgruppen er også enkel å kommunisere med, digitale i sitt tankesett og enkle å konvertere til CV-brukere for deres organisasjon.
Dette gir fornøyde medlemmer som forblir medlemmer og annonsører som finner rett kompetanse på rett sted til rett tid.

Slik virker Jelpr CV

Jelpr lager en CV-mal skreddersydd deres medlemmers ønsker og behov. Basert på dette datasettet genererer Jelpr ulike funksjoner som deres kunder og medlemmer kan koble seg på, og henholdsvis si at de er på utkikk etter jobb eller ny arbeidstager.
Et medlem som krysser for "arbeidssøkende" i sin CV vil motta invitasjoner fra arbeidstagere som er på jakt etter akkurat dette medlemmets kompetanse og som tilbyr arbeid i et geografisk område som medlemmet ønsker å bo og arbeide i.
Medlemmet vil motta invitasjonen og lese om stillingen og først etter å ha akseptert invitasjonen åpner de sin CV for innsyn. Fullstendig anonymt og helt på  medlemmets premisser.