Jelpr

Jelpr sparer dere for mye tid

Alle de barnehagene som bruker Jelpr i dag forteller om det samme, de sparer veldig mye tid i løpet av en uke. Jelpr tar seg av varsling av tilkallingshjelp når det er behov for assistanse, Jelpr tar seg av rekruttering av nye tilkallingsressurser og med Jelpr kan de som ønsker det dele på tilkallingshjelp i et geografisk område.

Hva sier våre brukere?

«Vi er veldig fornøyde med Jelpr. Vi har spart mange timer på kveldene med å finne tilkallingshjelp til våre barnehager. Det er bare å legge ut jobben og Jelpr ordner resten. Jelpr er forståelig og lett å bruke og vi vil anbefale alle som i dag bruker mye tid på bemanning til å skaffe seg Jelpr.»

Tårnsvalen Barnehager AS

Rekruttering av nye tilkallingsressurser

Fra nord til sør i landet sier barnehager det samme, det er store utfordringer med å finne nok tilkallingsressurser. Her kan Jelpr utgjøre en forskjell. Jelpr har smarte rekrutteringsfunksjoner innebygget i plattformen. Dere kan enkelt legge ut kampanjer på deres hjemmesider, sosiale medier og dere kan henge opp plakater med QR-koder på korktavlen på lokalbutikken. Ikke minst så kan de tilkallingshjelpene du allerede har verve nye til dere gjennom sin Jelpr-app. Felles for alle disse tiltakene er at den som søker eller blir vevert alle havner i det samme enkle søknadsskjema som de fyller ut på ett minutt. Søknaden havner i din barnehages Jelpr-løsning. Vi kan garantere at du finner nye tilkallingsressurser.

Kom i gang på 1 - 2 - 3

Det er veldig enkelt å komme i gang med å bruke Jelpr. Vi gir deg som skal administrere deres barnehages Jelpr-løsning et raskt kurs på teams, ca 1 time. Tilkallingshjelperne dine skjønner hvordan Jelpr fungerer uten noen form for opplæring. Din barnehage kan høste gevinstene ved å bruke Jelpr allerede i morgen.

Er dere flere barnehager som skal i samme Jelpr-løsning, setter vi opp dette for dere i forkant.

Jelpr koster fra kun kroner 490 per barnehage per måned og vi har ingen bindingstid. Det er helt risikofritt å teste oss ut. Vi kan love deg av vi gjør akkurat det som står utenpå boksen - Jelpr sørger for rett kompetanse på rett sted til rett tid.

Gevinster

Hvilke gevinster kan dere høste ved å bruke Jelpr? Ønsker dere å bygge opp deres egen ressurspool med tilkallingshjelp og forenkle adminstrasjon og varsling ved å bruke Jelpr vil noen av gevinstene være:

  • Minimere bruken av vikarbyrå
  • Optimalisere utnyttelsen av tilkallinghjelpens ledige kapasitet
  • Minske behovet for å rekruttere nye tilkallingsressurser
  • Bruke mindre tid på varsling og oppfølging
  • Få mer fornøyde tilkallingshjelpere som blir hos dere lengre
  • Kostnadseffektiv rekruttering av nye vikarer
  • Kunne dele tilkallingshjelpere mellom ulike enheter