Jelpr

Bygg opp og administrer deres vikarpool med Jelpr

Jelpr er et verktøy som gjør det enkelt for deres kommune å bygge opp og administrere deres egen vikarpool. Jelpr hjelper dere med å bygge vikarpoolen, fylle på med nye dyktige vikarer, dele på vikarene og varsle de om ledige vikaroppdrag.

Jelpr koster ingenting for vikarene og kun en fast månedspris (fra kr 490,-) for kommunen.

Hva sier våre brukere?

"For vår del har Jelpr vært helt super. Hillesøyskolen består av to skoler og to barnehager, i tre ulike bygder. Vi har lagt inn våre tilkallingsressurser i både barnehagene og skolene, og bruker kun Jelpr i arbeidet med å innhente tilkallingshjelp i enhetene. Tilkallingshjelpen gir også uttrykk for at Jelpr er enkelt å bruke.

For både oss og tilkallingshjelpen er det en lettere løsning. Før ringte vi, og brukte enormt mye tid på skaffe folk. Vi er veldig fornøyde!!"

Tromsø kommune

Gevinster

Hvilke gevinster kan din kommune høste ved å bruke Jelpr? Ønsker dere å bygge opp deres egen vikarpool og forenkle adminstrasjon og varsling ved å bruke Jelpr vil noen av gevinstene være:

  • Minimere bruken av vikarbyrå
  • Optimalisere utnyttelsen av vikarenes ledige kapasitet
  • Minske behovet for å rekruttere nye vikarer
  • Bruke mindre tid på varsling og oppfølging
  • Få mer fornøyde vikarer som blir hos dere lengre
  • Kostnadseffektiv rekruttering av nye vikarer
  • Kunne dele vikarer mellom ulike enheter

For deg som er arbeidsgiver

Ola ringer deg klokken 0600 og sier med hes stemme «jeg er syk i dag». Du har to timer på deg til å skaffe en som kan steppe inn for Ola. Har du noen?

Med Jelpr kan du ha din egen ressurspool tilgjengelig i løpet av kort tid. De siste månedene har flere kommuner sett viktigheten av å kunne ha en egen ressurspool med kvalifisert tilkallingshjelp å dra veksler på ved behov. Unormalt høyt sykefravær har gitt utfordrende dager for mange kommuner. Jelpr hjelper deg med å bygge, administrere, varsle og vedlikeholde deres ressurspool - kostnadseffektivt og brukervennlig.

En tilkallingshjelp er sjelden det evig. Med Jelpr har du verktøyet du trenger til langsiktig planlegging og rekruttering slik at du alltid har ressurser som kan holde kommunen deres i gang.

Det er null risiko forbundet med å prøve Jelpr - Jelpr har ingen bindingstid og koster kun fra kroner 490,- per måned.